Contact

Horeca Vlaanderen is de sectororganisatie van en voor de horeca. Onze drie pijlers zijn belangenverdediging, ondersteunen en netwerken. Dankzij de wijdvertakte verankering is Horeca Vlaanderen actief op Europees, nationaal, Vlaams en lokaal niveau.

Contactformulier

Algemene vragen

Horeca Vlaanderen
Anspachlaan 111 bus 4
B-1000 Brussel

Tel. 02 213 40 10
Fax 02 213 40 11

Technische vragen

Creativitijd
Achterstraat 56
3990 Peer

Tel. 0498822139
info@creativitijd.be